หัวใจไปที่หัวใจ

หลักของเว็บไซต์นี้เป็นบันทึกการเสวนาจัดโดยสภาการปฏิสัมพันธ์มีนาคม 2014 ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย มันได้รับการเสนอโดยอดีตนายกรัฐมนตรีเฮลมุทชมิดท์ของเยอรมนี (ตายในเดือนพฤศจิกายน 2015) ซึ่งอดีตนายกรัฐมนตรีมิลล์ส์เฟรเซอร์ของออสเตรเลีย (ตายมีนาคม 2015) และฉันจัด การเจรจาเป็นเรื่อง "จริยธรรมสากล" ระหว่างผู้นำทางการเมืองและศาสนาของโลก


นายกรัฐมนตรี Schmidt แนะนำการเก็บบันทึกการสนทนาซึ่งมิลล์ส์เฟรเซอร์และผมในภาษาอังกฤษและการตีพิมพ์ในปี 2015 มันต้องใช้เวลาสำหรับหนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นเจ็ดภาษาอื่น ๆ ไม่มี ฉันดีใจที่ผู้นำทั้งสองได้เรียนรู้และมีความยินดีกับโครงการ ตอนนี้มันเป็นความรับผิดชอบของฉันที่จะพยายามที่จะมีหนังสือที่อ่านได้โดยเป็นคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่ทำได้ทั่วโลก


ความคิดกลางของหนังสือเล่มนี้เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมร่วมกันเพื่อศาสนาที่สำคัญของคำ มันถูกเรียกว่ากฎทอง "อย่าทำกับคนอื่น ๆ สิ่งที่คุณไม่ต้องการทำเพื่อตัวเอง." มันเป็นสภาวะของหัวใจของเราที่มีผลต่อการกระทำของเรา เป็นผู้หนึ่งที่เอาแนวคิดนี้เข้าสู่การเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการเป็นพ่อของฉันทาเคโอะฟูกูดะผู้ก่อตั้งสภาการปฏิสัมพันธ์ ที่อยู่โดเมนของเว็บไซต์นี้ "Heart- เพื่อหัวใจ" มาจากที่ฟูกูดะหลักคำสอน; เพราะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวกับความเชื่อในเว็บไซต์นี้


ฉันยังได้อัปโหลดปฏิญญาสากลของความรับผิดชอบต่อมนุษยชนใน 22 ภาษา มันเป็นเอกสารในความรับผิดชอบของมนุษย์ - ด้านอื่น ๆ ของเหรียญเดียวกันของสิทธิมนุษยชน มันเป็นงานที่พระบิดาผู้ล่วงลับของฉันอ้อนวอนบนเตียงมรณะของเขาในปี 1995 มีนายกรัฐมนตรี Schmidt ให้ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปลายในปี 1997

 
โลกจะกลายเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับเราที่จะอาศัยอยู่ใน. แต่ฉันเชื่อว่าเรื่องยากมากขึ้นโลกจะกลายเป็นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเอกสารเหล่านี้จะกลายเป็น.

 

Yasuo Fukuda
อาจ 2016

ความรับผิดชอบของมนุษย์

อ่านLinkIcon

สุทรพจน์ ของ ฯพณฯ ฟูกุดะ

อ่านLinkIcon

จริยธรรมในการตัดสินใจ

ด้านบนของหน้าLinkIcon